eRent - Ogólne Warunki Wynajmu

WYNAJEM SAMOCHODU - KROK PO KROKU

1. Dostępność i rezerwacja pojazdu. 

Aby wynajem samochodów przebiegał sprawnie, sprawdź dostepność pojazdu w wybranym terminie korzystając z jednego spośród 3 sposobów: e-mailem lub telefonicznie. Wybierz odpowiednie auto oraz preferowany termin wynajmu a pracownik Erent potwierdzi jego dostępność oraz przedstawi gotową ofertę cenową. Wypożyczalnia samochodów eRent przy niektórych rezerwacjach pobiera zaliczkę na poczet wynajmu auta. Można tego dokonoać przelewam na nasze konto, wpłatą zaliczki w naszym biurze lub za pomocą karty kredytowej po przez podanie numeru karty kredytowej (podobnie jak przy rezerwacji hotelowej). 

2. Odebranie samochodu 

Wypożyczalnia samochodów  Erent dostepna jest 24h na dobę. Po odbiór samochodu  zapraszamy do naszego biura w godznach 8:00-17:00 lub za dodatkową opłatą podstawimy samochód we wskazane przez Ciebie miejsce. Przed wynajmem zostanie podpisana 2 stronna umowa zawierająca ogólne warunki najmu oraz protokół zdawczo – odbiorczy precyzujący stan samochodu (uszkodzenia, stan paliwa itp.). Przy pierwszym wynajmie pracownik Erent sporządzi kopię Twoich dokumentów. Wszystkie formalności zajmą około 15 minut. 

3. Użytkowanie samochodu 

Podczas użytkowania samochodu, wypożyczalnia samochodów eRent jest do Twojej dyspozycji 24 godziny na dobę. Zapewniamy pomoc techniczną i prawną podczas całego wynajmu. 

4. Zwrot samochodu 

Zwrot samochodu następuje w naszym biurze lub w umówionym wcześniej miejscu. Wspólnie zostanie sprawdzony stan samochodu oraz podpisany protokół zdawczo – odbiorczy. 

Cennik wypożyczalni samochodów - opłaty dodatkowe

GPS - 30zł/doba jednak nie więcej niż 200zł za cały wynajem do 30 dni.

Fotelik dla dziecka - 30zł/doba jednak nie więcej niż 200zł za cały wynajem do 30 dni.

Łańcuchy na koła - 200zł

Zwrot pojazdu brudnego: GR. A,B,C - 70zł;  GR. SPORT, MINIVAN, SUV i E - 200zł

Podstawienie lub odbiór samochodu na terenie Warszawy przy wynajmie poniżej 4 dni od Poniedziałku do Piątku w godzinach 09:00 - 16:00 - 70zł (bezpłatnie wynajem 5dni+)

Podstawienie lub odbiór samochodu na terenie Warszawy w godzinach 16:00-22:00 i 06:00-09:00 - 100 zł

Podstawienie lub odbiór samochodu na terenie Warszawy w godzinach 22:00-06:00 - 150zł

Podstawienie samochodu w GR. A,B i C do innych miast na terenie UE  - 2zł/km ( Lotnisko Modlin - 200zł)

Pozostałe samochody z GR. D,E i SUV 4X4, MINIVANY i SPORTOWE ustalamy indywidualnie.

 

CO MUSISZ POSIADAĆ ABY WYNAJĄĆ SAMOCHÓD?

+ 2 dokumenty tożsamości ze zdjęciem oraz kartę kredytową (GR-D; 2X karta kredytowa)

+ Prawo jazdy umożliwiające kierowanie wypożyczanym pojazdem (lub wskazać kierowcę) 


 eRent - Ogólne Warunki Wynajmu (OWW)

Wypożyczalnia samochodów eRent zwana dalej Wypożyczającym, wypożycza pojazdy na warunkach określonych niniejszą umową.

Pożyczający (użytkownik) ma obowiązek: 

1- Kontroli oleju i płynu w chłodnicy.
2- Zwrotu pojazdu w terminie określonym w umowie, sprawnego technicznie, bez uszkodzeń, z dowodem rejestracyjnym, czystego oraz z identyczną ilością paliwa jak przed wynajmem. 
3- Brak zwrotu pojazdu w terminie określonym w umowie będzie traktowany, jako próba przywłaszczenia pojazdu co może spowodowac powiadomienie policji przez Wypożyczającego oraz upoważnia Wypożyczającego do natychmiastowego odbioru pojazdu Pożyczającemu, naliczenia płatności  za okres samowolnego użytkowania pojazdu w wysokości dwukrotnej stawki za każdy dzień oraz obciązenia Pożyczającego kosztami odbioru pojazdu.
4- W przypadku uszkodzenia samochodu uniemożliwiającego jego samodzielne poruszanie się Pożyczający jest  zobowiązany do natychmiastowego skontaktowania się z wypożyczalnią, jeżeli uszkodzenie pojazdu nastąpiło w skutek  wypadku drogowego z winy osób trzecich lub innych przyczyn niezawinionych przez pożyczającego zobowiązany jest on  do uzyskania pisemnego oświadczenia od uczestników i światków wypadku i natychmiastowego powiadomienia o tym  Wypożyczającego.
5- W przypadku kradzieży pojazdu lub uszkodzenia na skutek włamania, Pożyczający ma obowiązek  natychmiastowego zgłoszenia tego faktu Wypożyczającemu.
6- ZALECAMY parkowanie pojazdu na parkingach strzeżonych.
7- Dany pojazd nie może uczestniczyć w zawodach, nie może służyćjako pojazd do nauki jazdy.
8- Pożyczający zobowiązuje się do pełnej odpowiedzialności i pokrycia pełnych kosztów wynikłych w skutek prowadzenia  pojazdu  pod wpływem alkoholu lub innych środków oduczających oraz prowadzenia pojazdu nie przestrzegając  przepisów  kodeksu drogowego.
9- Pojazd nie może opuszczać terenu Polski bez pisemnej zgody wypożyczającego. W przypadku gdy Pożyczający będzie użytkowal pojazd w strfie przygranicznej RP (do 30 km od granicy RP) ZOBOWIAZANY jest do poinformowania o tym Wypożyczającego.
10- Pożyczającemu nie wolno podnajmować pojazdu osobom trzecim z wyjątkiem osoby, która została ujęta w  umowie,   jako kierowca.
11- W przypadku, gdy Pożyczający odda pojazd przed terminem uwzględnionym w umowie, zwrot pieniędzy za          niewykorzystany czas wynajmu nie będzie możliwy.
12- Pożyczający wpłaca wypożyczającemu kaucję-zaliczkę, jako zabezpieczenie na pokrycie ewentualnych kosztów  spowodowanych przez pożyczającego. Kaucja podlega całkowitemu lub częściowego zwrotowi przy rozliczeniu się z  wypożyczającym; kradzież pojazdu lub niezastosowanie się do Pkt.9 OWW – całkowita utrata kaucji, szkoda całkowita z winy  kierowcy - całkowita utrata kaucji; zagubienie kluczyków lub karty pojazdu – 1200 PLN  +  czas potrzebny na odtworzenie zagubionych rzeczy równy dobowej stawce wynajmu pojazdu; spowodowanie nie  możności dalszego wynajmowania pojazdu – utrata kaucji równa ilości dni postoju pomnożona przez stawkę dobową  najmu pojazdu.
 Ubezpieczenie AC pokrywa straty powyżej kwoty 5% wartości pojazdu i taką kwotę pokrywa pożyczający w wypadku  uszkodzeń pojazdu z winy pożyczającego lub braku winnego. W samochodach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów i cygar oraz przewożenia zwierząt bez dedykowanych do tego klatek, pojemników. Niezastosowanie się do tego skutkuje obciązeniem klienta za dodatkowe czyszczenie pojazdu w wysokości 1000zł.
13- Rozliczenie kaucji następuje po zakończeniu wynajmu do 24h z wyłączeniem sytuacji, kiedy w pojazd musi być  poddany jakiejkolwiek naprawie lub poddany dodadkowym oględzinom.
14- Podpisując niniejszą umowę i podając numer karty, datę ważności oraz 3 cyfrowy COD CCV karty kredytowej przez  telefon lub mailem wyrażam zgodę na pobranie zaliczki kaucji lub innych opłat związanych z tą umową (uszkodzenia  pojazdu, mandaty za parkowanie i inne) bez złożenia  mojego podpisu.
15-  Podpisując niniejszą umowę, oświadczam, że wyrażam zgodę na wystawienie faktury VAT bez mojego podpisu.
16- W sprawach nie uregulowanych niemniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
17- Niemniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron.
18- W przypadku kradzieży pojazdu wraz z jego kartą pojazdu lub kluczykami pożyczający zostanie obciążony    kwotą równą wartości rynkowej pojazdu. 

  Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przekazywanie moich danych osobowych firmie leasingowej, Policji i Straży Miejskiej w   celu identyfikacji ewentualnych wykroczeń drogowych, mandatów drogowych i parkingowych co się wiąże z opłatą administracyjną 250 zł którą zobowiązuje się opłacić osobiście lub tak jak w pkt.14


 
 


Popularne samochody